UK arrested Tommy Robinson for reporting child-rape gangs that the government caters to. The UK banned reporting of his arrest, denied him a lawyer, and is trying to have him assassinated in prison. Regardless of how you feel about his views, this is a totalitarian government.

Tommy Robinson isn't the first to that the UK has jailed after a secret trial. Melanie Shaw tried to expose child abuse in a Nottinghamshire kids home -- it wasn't foreigners doing the molesting, but many members of the UK's parliament. The government kidnapped her child and permanently took it away. Police from 3 forces have treated her like a terrorist and themselves broken the law. Police even constantly come by to rob her phone and money. She was tried in a case so secret the court staff had no knowledge of it. Her lawyer, like Tommy's, wasn't present. She has been held for over 2 years in Peterborough Prison. read, read

Portal:Sweden

From en-Rightpedia
Jump to: navigation, search
Dear Odin, it's Sweden!


Captain Sweden

Anti-racist Swedes set up a camp for adult Middle Eastern migrants to molest Swedish native children.jpeg


21st century
Movements, parties and publishers Nationalist meetings and events Media

Antiröd Front - Bok & Tidskrift - Blågula frågor - Cymophane Publishing - Custus Morum - Frihetsrock produktion - Gula Korset - Göteborgs Fria Nationalister - Kamratförbundet Parabellum - Legion Wasa - Logik Förlag - Midgård - Motståndsrörelsen - Nationaldemokraterna - Nationalsocialistisk front - Nordiska förbundet - Nordiska förlaget - Nordvind Records - Nysvenska rörelsen - Stockholms Autonoma - Svea SA - Svensk Hednisk Front - Svensk Kamp - Svenska Nihilistsällskapet - Sverigedemokraterna - UngSvenska Kamratskapet - Värmland NS

30 november-manifestationerna - Salemmanifestationen (2000-) - Första maj (2003-) - Folkets Marsch (2005-) - Nordiska festivalen (2005-)

Adoremus in aeternum - Blågula frågor - Budkavlen - Den Svenske - Folkets Nyheter - info-14 - Nationell Idag - Nationell Media - Nationellt Motstånd - Nonkonform - Nordisk Frihet - Nordland - Nysvensk tidende - Samtidsmagasinet Salt - SD-Kuriren - Solhjulet - Sverige i Centrum

Published literature Music groups People

Bakom kommunismen - De antimänskliga - Den judiska rasismen - Det nordliga sökandet - Det rasliga fördraget - En annan bild av Hitler - En tom säck kan inte stå - Frisinnade ord - Göring - en biografi - Infiltratören - Invandring och demokrati - Jomsvikingasagan - Kritikkulturen - Mångkultur eller välfärd? - Politisk korrekthet - Rasbegreppets verklighet - Rörelsen som dömdes ohörd - Samhällets väl före egennytta - Sista steget - Skymning över Tellus - Tabubelagda tankar - Till mina legionärer - Vedergällning

Angriff - Asynja - Blodsband - Blå Brigader - Eldgrim - Endless Pride - Ferox - Frontsoldat - Frostfödd - Fyrdung - Locked And Loaded - Midgård - Nothung - Sigrblot - Sonnenkreuz - Svensk ungdom - Tors Vrede - Ultima Thule - Valkyria - Varg - Vit Legion


Web projects Campaigns Events and places

Altermedia - Folkstorm - Motpol - Metapedia - Nationell.nu - Nationens Änglar - NM Bits - Nordisk.nu - Preservationist Books - Sdblogg.se

Brännpunkt Skogås - Israelbojkott - Yttrandefriheten är hotad

Rissnevåldtäkten - Diskoteksbranden på Backaplan - Mordet på Daniel Wretström (2000) - Mordet på James Waite (2004)

1980-1999
Movements, parties and companies Nationalist meetings and events Newspapers and magazines

Alternativ Media - Bevara Sverige Svenskt - Blågula frågor - Bok & Tidskrift - Cymophane Publishing - Framstegspartiet - Föreningen Mimer - Hembygdspartiet - Konservativa Partiet - Kreativistens Kyrka - Midgård - Nationella alliansen - Nationalsocialistisk Front - Nordiska rikspartiet - Nordland - Ny Demokrati - Nysvenska rörelsen - Ragnarock Records - Riksfronten - Smålands SA - Sveamål - Svensk Hednisk Front - Sverigedemokraterna - Sverigepartiet - Sveriges Nationella Förbund - Ungsvenska klubben - Vitt ariskt motstånd

30 november-manifestationerna - Hessmarschen i Trollhättan -

Adoremus in aeternum - Blod & Ära - Blågula frågor - Den Sanne Nationalsocialisten - Den Svenske Folksocialisten - Framtid - Fria Ord - Fri Information - Folktribunen - Info-14 - Grindvakten - Gripen - Gryning - Mimer - Nordisk kamp - Nordland - Nysvensk tidende - Rikslarm - Samtidsmagasinet Salt - SD-Kuriren - Solhjulet - Storm - Stormpress - Street Fight - Svensk Tidning - Sveriges Framtid - Valhall - Vägen framåt - Wärendsbladet

Published literature Music groups People

BSS: Ett försök att väcka debatt - Det bortglömda fosterlandet: Dikter - Europa med svenska ögon - Förbjuden frukt: Dikter - Gnistor av en eld: Dikter - Gångvägsdikter - När flaggstängerna blommade - Vargarna


ASA - Brigad Wotan - Bärsärkarna - Dirlewanger - Division S - Enhärjarna - Germania - Heimdall - Heroes In The snow - Heysel - Ledung - Midgårds Söner - Nibelungen - Odalmannen - Odins änglar - Odium - Phoenix - Pluton Svea - Pro Patria - Saga - Sigrblot - Spandau - Steelcapped Strength - Storm - Svastika - Svitjod - Symphony of Sorrow - Totenkopf - Triskelon - Trueblood - Ultima Thule - Vit Aggression - Völund Smed - White Warriors - Wietze

Björn Björkqvist - Dan Berner - Jonas De Geer - Per Engdahl - Ulf Hamacher - Lars Hultén - Erik Hägglund - Anders Klarström - Leif Larsson - Jonas Ledin - Klas Lund - Jan Milld - Sven-Olle Olsson - Göran Assar Oredsson - Vera Oredsson - Christopher Rangne - Tommy Rydén - Leif Zeilon

Web projects Campaigns Events and places

Info-14 - Operation Nordisk kvinnofrid

Operation Nordisk kvinnofrid

Folkomröstningen i Sjöbo - Lasermannen - Massuthängning av nationalister (1999) - Protesterna i Kimstad - Skinheads-rörelsen - Ultima Thule-vågen - Umeå-föreläsningen - VAM-vågen - Brottby - Fryshuset - Helikopterplattan - Klippan

1945-1979
Movements, parties and companies Important events Newspapers and magazines

Nordiska rikspartiet - Nysvenska rörelsen - Riksföreningen Sverige-Tyskland - Svensksocialistisk Samling - Sveriges Nationella Förbund - Ungsvenska klubben


Dagsposten - Fria Ord - Nordisk kamp - Solhjulet - Sverige-Tyskland - Vägen framåt

Published literature Miscellaneous People

En kättares bekännelser - Korporatismen: Den europeiska enhetstankens ideologi - Väg bland skuggor - Framtidens samhälle: Nysvenska rörelsens program - Mörkast före gryning - Folkhem i utförsbacke - Nysvenskheten och ideologierna - Den Gustavianska revolutionen och nu - Det finns alltid ett bortom: Dikter - Fribytare i folkhemmet - X...Y...Z...: Dikter - Prisat vare allt som gjort mig hårdare

Per Engdahl - Gustaf Ericsson - Rütger Essén - Sven Olov Lindholm - Göran Assar Oredsson - Vera Oredsson


1920-1945
Movements, parties and companies Important events Newspapers and magazines

Bondeförbundet - Fosterländska Fronten - Fosterländska Förbundet - Fria Gruppen - Frihetsvärnet - Nationalsocialistiska Arbetarepartiet - Nationalsocialistiska Blocket - Nordisk Ungdom - Riksföreningen Sverige-Tyskland - Samfundet Manhem - Svensksocialistisk Samling - Sveriges Fascistiska Kamporganisation - Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet Sveriges Nationalsocialistiska Folkparti - Sveriges Nationella Förbund - Svensk Opposition - Ungsvenska klubben


Dagsposten - Klingan - Landet Fritt - Nationalsocialistisk tidning - Nationell Krönika - Nationen - RAK - Riksposten - Sverige Fritt - Sverige-Tyskland - Spöknippet - Vår Front - Vår Kamp - Vägen framåt

Published literature Miscellaneous People

Svensk Frihetskamp - Judefrågan - "Protokollens äkthet" : judendomens världserövringsplaner enligt Israels vises protokoll : avslöjade medelst autentiska bevis och historiska fakta -

Grundläggaren - Manhemssalen

Axel O:son Molund‎ - Martin Ekström - Gustaf Ericsson - Rütger Essén - Birger Furugård - Einar Heimer - Rudolf Kjellén - Sven Olov Lindholm - Per Engdahl - Herman Lundborg - Oscar Landahl

1850-1919
Movements, parties and companies Important events Newspapers and magazines
Published literature Miscellaneous People

Bergtagna : en inblick i det fördolda - Bevara Sverige - känd sak är vittnad sak - Det heliga kriget : kristlig-politisk judestudie - Det judiska världsherradömet/En ropande röst i öknen - Judarne och den tyska staten - Lucidarius - Skall Zion öfvergifvas av Juda och Sverige blifva ett nytt Kanaan för Israels barn? : quid ad me? quid ad te? quid faciendum? -


Carl Jonas Love Almqvist - Fredrik Böök - Vilhelm Ekelund - Rütger Essén - Arne Forssell - Erik Gustaf Geijer - Ola Hansson - Sven Hedin - Verner von Heidenstam - Teodor Holmberg - Erik Axel Karlfeldt - Rudolf Kjellén - Ernst Liljedahl - Bertil Malmberg - Adrian Molin - Vitalis Norström - Wilhelm Peterson-Berger - Viktor Rydberg - Sten Selander - August Strindberg - Esias Tegnér - Thomas Thorild - Karl Vennberg - Fredrik Vetterlund - Elof Åkesson - Mauritz Rydgren

NOW YOU'RE THINKING WITH PORTALS